Akadálymentesített weboldal
Navigáció kihagyása

Közszolgáltatási tevékenység bemutatása

Publikálva: 2020-06-11 Utolsó módosítás: 2022-01-19

Közszolgáltatási tevékenység bemutatása

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működési területén a családi házas övezetekben működik az elkülönített hulladékgyűjtés. Ehhez a családok otthon két kukával rendelkeznek. A barna fedeles hulladékgyűjtő edénybe kérjük dobni a lebomló anyagokat. Ide kerül pl. az ételmaradék, a pelenka, a fahamu, a kerti nyesedék. A szürkefedeles hulladékgyűjtő edénybe dobhatóak a nem lebomló anyagok és a szennyezett csomagoló anyagok, pl. a szalámik, sajtok csomagolása.

A fentiek miatt már otthon célszerű külön válogatni a tiszta műanyag, a papír, az üveg és a fém csomagolóanyagokat, amelyek a társaság által üzemeltetett szelektív szigeteken elhelyezhetők.

A több lakásos társasházaknál vegyes hulladékgyűjtés működik. Ennek lényege, hogy a lakók az ingatlanon belül egy hulladékgyűjtő edénybe dobják a háztartási hulladékot. A gyűjtőedényt a közszolgáltató a törvényi előírásoknak megfelelő gyakorisággal üríti. A tiszta műanyag, a papír, az üveg és a fém csomagolóanyagok a szelektív hulladékgyűjtő szigetek edényeibe vihetők, így a társasházi lakóközösség hulladékszállítási díja a kukák említett módon történő tehermentesítésével csökkenthető.

A háztartásokban keletkező egyéb nagydarabos hulladékok, illetve leggyakrabban előforduló háztartási veszélyes hulladékok a hulladékudvarokban elhelyezhetőek, melyekről részletes információkat a hulladékudvarok és a veszélyes hulladékok elhelyezése menüpontban talál.

Az Ön ingatlanán az aktuális hulladékgyűjtő edények ürítési napját a Hulladéknaptárban nézheti meg.

A Mit hova dobjunk segítséget nyújt Önnek, a háztartásokban gyakrabban keletkező hulladékok környezetbarát és szabályos elhelyezésére. 

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működési területét éríntő 112 településen üzemelő szelektív szigetek, 43 darab hulladékudvar, 2 darab átrakó állomás és a Győr-Sashegyi Hulladékkezelő Központ mind azt szolgálja, hogy az Európai Unió előírásainak megfelelően a szemétből ne hegyet építsünk, hanem a válogatást és előkezelést követően a hulladékokat a lehető legnagyobb mértékben tudjuk átadni anyagában történő és energetikai hasznosításra.

A hulladékgazdálkodás központi létesítménye a Győr-Sashegyen található Hulladékkezelő Központ.

Címe: 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1.         47°39'42.5"N 17°41'24.1"E

A hulladékkezelő központban alkalmazott technológiák a válogatás, bálázás a csomagolóanyagokra, mechanikai-biológiai előkezelés energetikai hasznosítás céljából, komposztálás a biológiailag lebomló hulladékok esetében és lerakás a tovább nem hasznosítható hulladékokra.

A kezelő központon belül található lerakó szigetelését automata geoelektromos monitoring rendszer figyeli. 

Automata geoelektromos monitoring

Milyen célt szolgál?


Hazánkban 2009. július 15-óta az Európai Unió előírásai szerint csak szigetelt lerakóba helyezhető el a keletkező hulladék. Ennek megfelelően, a környezetszennyezés megakadályozása érdekében a Sashegyi Hulladékkezelő Központ hulladéklerakójának alja és oldala 2.5 mm vastag, nagy szilárdságú polietilén (HDPE) fóliával szigetelve van. A HDPE fólia szigetelés azonban megsérülhet a lerakó építése közben vagy a lerakó üzemeltetése során, de előfordul gyári hiba is. A megsérült szigetelő anyag eredeti funkcióját betölteni nem tudja, a hulladékban megtalálható szennyező- és károsító anyagok oldat formájában láthatatlanul szivároghatnak a talajba és a talajvízbe, ami potenciális veszélyt jelent a vízbázis környezetében lévő élőlények számára, a talajvizekre, a környező településekre.
Ezért írja elő az Európai Uniós előírások alapján megalkotott 20/2006. (IV.5.) KvVM-rendelet 19. §-a, hogy a hulladéklerakókat ``műszaki védelemmel`` kell ellátni.
Ennek a műszaki védelemnek része a KBFI-Triász Kft. által a szigetelő fólia alá telepített geoelektromos monitoring rendszer. Mivel a változó méretű, de sokszor szabad szemmel alig látható fólia sérülések a ráhordott 50-60 cm vastag kavics szivárgó réteg alatt vannak, a hibahelyek a több tízezer négyzetméteres lerakóban csak speciális geoelektromos mérésekkel jelölhetők ki.
Erre fejlesztette ki a KBFI-Triász Kft a Győr-Sashegyi lerakóban is alkalmazott ``Triász monitoring`` elnevezésű szigetelő fóliák integritását ellenőrző automata műszaki berendezést, amely jelzi, a HDPE fólia szigetelőréteg elszakadását vagy egyéb sérülését.


Hol és hogyan működik?


A berendezés jeladói közvetlenül a szigetelő fólia alá, a hulladéklerakó aljára és oldalára vannak elhelyezve, az általuk észlelt geoelektromos mérési adatok egy közös kapcsolószekrényben tölthetők le, az üzemeltető által kívánt napi gyakorisággal. A fólia vizsgáló műszaki berendezés környezetbarát, működése ``non invazív`` azaz a műanyag fóliát nem sérti meg, a mérési eljárással mechanikai sérülés nem jön létre. A hibák pontos helyét kimutató geoelektromos monitoring ellenőrző mérés a hibahelyeken átfolyó áram helyét határozza meg, feltételezve azt, hogy ahol az elektromos áram utat talál, ott a szennyezett víz is kifolyik majd az üzemeltetés során. A monitoring rendszer működésének elméleti alapjairól bővebben az érdeklődők részére a www.kbfi-triasz.hu honlapon a ``Felhasználás/ Hulladéklerakók szigetelő fólia vizsgálata`` menüpont alatt található részletes tájékoztatás.

Hogyan jelez?

Az ellenőrző mérések elvégzése után a lerakóba telepített érzékelők hálózatának helyszínrajzán ábrázolva a kiértékelési eredményeket, akár naponta követhető, hogy történt-e változás az előzőekhez képest, tehát regisztrált-e a monitoring rendszer szivárgást a lerakó területén. Amennyiben sérült a szigetelés, a hibahelyhez legközelebb elhelyezkedő érzékelőkön elektromos potenciál növekedést okoz a fóliahibán átszivárgó víz.

 Milyen állapotban van MOST a lerakó szigetelése?


Amennyiben az aktuális kiértékelési eredményekből kirajzolódó potenciál térkép egységes képet mutat, a szigetelő HDPE fólia hibátlan, a környezet biztonságosan védett a szivárgás ellen.
Ha a potenciál térképeken az előbbi ábrához hasonló, növekvő potenciál értéket jelző színes folt jelenik meg, a kiértékelési eredményekből kirajzolt potenciáltérkép alapján pontosan kijelölhető, majd feltárható és javítható a hibahely, tehát a környezet szennyezése a gyors beavatkozással azonnal megakadályozható. A javítás akkor sikeres, ha az eredmények újra egységes, semleges képet mutatnak.


Automata geoelektromos monitoring rendszer a szigetelő fólia jóságának folyamatos ellenőrzésére:
A lent megnézhető napi ábrán a hibamentes alapállapoti potenciáltól mért eltérést ábrázoljuk a monitoring rendszer aktuális kiértékelési eredménye alapján.
A több éves mérési tapasztalatunk alapján az 1,5-2mV-nál kisebb eltérést többféle elektromos zavar okozhatja. Az elektromos zavarnak sok oka lehet. A különösen fokozott naptevékenységtől kezdve egy ipari elektromos berendezés zárlata által gerjesztett kóbor áramig lehet sorolni, amelyekre előre nem lehet felkészíteni a rendszert.
Az elektromos zavar nem egyenletesen hat a jeladókra. A jeladókon az elektromos zavar által gerjesztett potenciál nem egyenletes, egymástól egészen eltérő lehet, az adott jeladó környezete, átmeneti ellenállása, környezetének nedvességtartalma eltérése miatt.
A lekérdezhető ábrákon a hibamentes alapállapoti potenciáltól mért eltérés kisebb, mint 2 mV, tehát a fólián sérülés nem jött létre, a fólia továbbra is hibátlan.

 

Hello Győr weboldala