Akadálymentesített weboldal
Navigáció kihagyása

Fogyasztói tájékoztató

Publikálva: 2020-06-02 Utolsó módosítás: 2022-04-22

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. §. (8) bekezdésében foglaltak alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1-jétől csak nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely minősítési engedéllyel, illetve a 2016. április 1-től megalakult Koordináló Szerv (NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) által kiállított megfelelőségi véleménnyel is rendelkezik.


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. január 1. napjával nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység - ezen belül kiemelten települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok - ellátására létrehozta a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, rövidített cégnevén a GYHG Nonprofit Kft.-t, amely 2014. július 1. napjától folyamatosan ellátja a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött szerződés, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a társuláshoz tartozó 112 település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatait. A jelenleg hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a közérdekű adatok között található.

A társaság székhelye: HU-9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4a
A társaság telephelye: HU-9028 Győr, Külső Fehérvári út 1. 
Adószáma: 24232643-2-08
Bankszámlaszáma: OTP 11737007-20748500-00000000
UGIRO azonosító: A24232643
Web: www.gyhg.hu
E-mail: info@gyhg.hu

 
 Az ingatlanhasználóktól az egyes hulladékfajták elszállítása a mindenkor érvényes
hulladéknaptár szerint történik. A lakosság részére mind a 112 településen a hulladékgyűjtő
gyűjtőszigetek biztosítják a fém, műanyag, papír és üveg csomagolási hulladékok elkülönített
elhelyezési lehetőségét, illetve hulladékudvarok állnak a rendelkezésükre további hulladékok
elkülönített elhelyezésére.
 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért járó közszolgáltatási díj 2016. április 1-től az
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t illeti. A
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatokat továbbra is a GYHG Nonprofit Kft. látja el.

Hello Győr weboldala