Geoelektromos monitoring rendszer

Publikálva: 2020-06-04 Utolsó módosítás: 2020-06-04

Az automata geoelektromos monitoring rendszer

 

Milyen célt szolgál?


Hazánkban 2009. július 15-óta az Európai Unió előírásai szerint csak szigetelt lerakóba helyezhető el a keletkező hulladék. Ennek megfelelően, a környezetszennyezés megakadályozása érdekében a Sashegyi Hulladékkezelő Központ hulladéklerakójának alja és oldala 2.5 mm vastag, nagy szilárdságú polietilén (HDPE) fóliával szigetelve van. A HDPE fólia szigetelés azonban megsérülhet a lerakó építése közben vagy a lerakó üzemeltetése során, de előfordul gyári hiba is. A megsérült szigetelő anyag eredeti funkcióját betölteni nem tudja, a hulladékban megtalálható szennyező- és károsító anyagok oldat formájában láthatatlanul szivároghatnak a talajba és a talajvízbe, ami potenciális veszélyt jelent a vízbázis környezetében lévő élőlények számára, a talajvizekre, a környező településekre.
Ezért írja elő az Európai Uniós előírások alapján megalkotott 20/2006. (IV.5.) KvVM-rendelet 19. §-a, hogy a hulladéklerakókat ``műszaki védelemmel`` kell ellátni.
Ennek a műszaki védelemnek része a KBFI-Triász Kft. által a szigetelő fólia alá telepített geoelektromos monitoring rendszer. Mivel a változó méretű, de sokszor szabad szemmel alig látható fólia sérülések a ráhordott 50-60 cm vastag kavics szivárgó réteg alatt vannak, a hibahelyek a több tízezer négyzetméteres lerakóban csak speciális geoelektromos mérésekkel jelölhetők ki.
Erre fejlesztette ki a KBFI-Triász Kft a Győr-sashegyi lerakóban is alkalmazott ``Triász monitoring`` elnevezésű szigetelő fóliák integritását ellenőrző automata műszaki berendezést, amely jelzi, a HDPE fólia szigetelőréteg elszakadását vagy egyéb sérülését.


Hol és hogyan működik?


A berendezés jeladói közvetlenül a szigetelő fólia alá, a hulladéklerakó aljára és oldalára vannak elhelyezve, az általuk észlelt geoelektromos mérési adatok egy közös kapcsolószekrényben tölthetők le, az üzemeltető által kívánt napi gyakorisággal. A fólia vizsgáló műszaki berendezés környezetbarát, működése ``non invazív`` azaz a műanyag fóliát nem sérti meg, a mérési eljárással mechanikai sérülés nem jön létre. A hibák pontos helyét kimutató geoelektromos monitoring ellenőrző mérés a hibahelyeken átfolyó áram helyét határozza meg, feltételezve azt, hogy ahol az elektromos áram utat talál, ott a szennyezett víz is kifolyik majd az üzemeltetés során. A monitoring rendszer működésének elméleti alapjairól bővebben az érdeklődők részére a www.kbfi-triasz.hu honlapon a ``Felhasználás/ Hulladéklerakók szigetelő fólia vizsgálata`` menüpont alatt található részletes tájékoztatás.

 

Hogyan jelez?

Az ellenőrző mérések elvégzése után a lerakóba telepített érzékelők hálózatának helyszínrajzán ábrázolva a kiértékelési eredményeket, akár naponta követhető, hogy történt-e változás az előzőekhez képest, tehát regisztrált-e a monitoring rendszer szivárgást a lerakó területén. Amennyiben sérült a szigetelés, a hibahelyhez legközelebb elhelyezkedő érzékelőkön elektromos potenciál növekedést okoz a fóliahibán átszivárgó víz.

 

Milyen állapotban van MOST a lerakó szigetelése?


Amennyiben az aktuális kiértékelési eredményekből kirajzolódó potenciál térkép egységes képet mutat, a szigetelő HDPE fólia hibátlan, a környezet biztonságosan védett a szivárgás ellen.
Ha a potenciál térképeken az előbbi ábrához hasonló, növekvő potenciál értéket jelző színes folt jelenik meg, a kiértékelési eredményekből kirajzolt potenciáltérkép alapján pontosan kijelölhető, majd feltárható és javítható a hibahely, tehát a környezet szennyezése a gyors beavatkozással azonnal megakadályozható. A javítás akkor sikeres, ha az eredmények újra egységes, semleges képet mutatnak.


Automata geoelektromos monitoring rendszer a szigetelő fólia jóságának folyamatos ellenőrzésére:
A mellékelt ábrán a hibamentes alapállapoti potenciáltól mért eltérést ábrázoljuk a monitoring rendszer aktuális kiértékelési eredménye alapján.
A több éves mérési tapasztalatunk alapján az 1,5-2mV-nál kisebb eltérést többféle elektromos zavar okozhatja. Az elektromos zavarnak sok oka lehet. A különösen fokozott naptevékenységtől kezdve egy ipari elektromos berendezés zárlata által gerjesztett kóbor áramig lehet sorolni, amelyekre előre nem lehet felkészíteni a rendszert.
Az elektromos zavar nem egyenletesen hat a jeladókra. A jeladókon az elektromos zavar által gerjesztett potenciál nem egyenletes, egymástól egészen eltérő lehet, az adott jeladó környezete, átmeneti ellenállása, környezetének nedvességtartalma eltérése miatt.
A mellékelt ábrán a hibamentes alapállapoti potenciáltól mért eltérés kisebb, mint 2 mV, tehát a fólián sérülés nem jött létre, a fólia továbbra is hibátlan.

 

 

Selejttároló térképek és további környezeti adatok:

 

https://www.gyhg.hu/listazott_kepek/